Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde
Se alla webinars

Test vs. simulation i ett RF-designmiljö

I webinaret får du bra råd om:

Kombinationen av test och simulering på dina designer När ska du simulera? När ska du testa? Inom PCB- och RF-design stöter ingenjörer ofta på utmaningar när det gäller att säkerställa prestanda och tillförlitlighet i sina designer.

För att ta itu med dessa utmaningar använder man två centrala metoder – nämligen test och simulering.

Dessa metoder är oumbärliga när det kommer till

validering av design, upptäckt av potentiella problem, samt optimering av designens totala funktionalitet. En kombination av både simulering och test är det optimala tillvägagångssättet för att uppnå de bästa resultaten.

Genom att dra nytta av styrkorna från varje metod kan du få omfattande insyn under hela designprocessen.

Här fungerar simulering som ett säkerhetsnät genom hela projektet, och det bör användas så tidigt som möjligt i designfasen.

Det ger dig möjlighet att utforska olika alternativ när det gäller komponenttyp, designstruktur, dokumentation, verifiering, analys etc.

Därtill kan fysiska tester ge ingenjörer möjlighet att validera designen under verkliga förhållanden och avslöja problem som eventuellt kan bli förbisedda under simulering.

På så sätt kan du säkerställa att prestandan är i linje med förväntningarna på designen.

Och på sikt spara tid, pengar och resurser.

Generellt sett är mätningar helt oumbärliga när det gäller RF-utveckling och godkännande.

Speakers

Emil Feldborg Buskgaard
Senior Simulation and RF Specialist
Nordcad Systems A/S
Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross