Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Cookies och persondata

När du besöker Nordcads webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen.

Generellt om personupplysningar

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till dig i en eller annan utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Detta händer t.ex. av allmänt tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet är relevanta för dig, för att registrera dina köp och eventuella registreringar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågat, såsom t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Personuppgiftsreglering och dataskyddslagstiftning

Vi tar väl hand om dina personuppgifter
– både före och efter den 25 maj

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya personuppgiftsförordning och dataskyddslag (även kallat GDPR) i kraft. Därför har vi på Nordcad fullt upp med att få system och processer i ordning så att vi och våra kunder även i framtiden kan leva upp till lagstiftningen.

Vi hanterar data för alla våra kunder i större eller mindre utsträckning. Vi har inga registrerade CPR-nummer utan till exempel telefonnummer och namn på dina anställda. När du som företag låter Nordcad hantera den här typen av personuppgifter är det ett lagkrav från den 25 maj att ett databehandlingsavtal har ingåtts. I databehandlingsavtalet beskrivs bl.a.

 • vilka typer av personuppgifter vi behandlar,
 • vilka behandlingar vi utför,
 • vad syftet med behandlingen är,
 • hur länge behandlingen är,
 • hur vi uppfyller kraven för säker databehandling,
 • och hur vi lever upp till den registrerades rättigheter.

Databehandlaravtalet kommer att vara en bilaga till våra allmänna villkor och vi utgår från en mall som tagits fram av den svenska datatillsyn.

Databehandlingsavtalet hittar du här, och du hittar vägledning för personuppgiftsansvariga och databehandlare hos bl.a. Svenska datatillsyn.

Vad ska ditt företag göra?

Du behöver inte göra någonting!

Du behöver inte göra något, men du är självklart välkommen att ställa frågor till oss. För vissa av våra kunder gäller särskilda villkor för vår databehandling och därför tar vi direktkontakt med dessa kunder.

Värt att veta om Nordcads behandling av personuppgiftsförordningen

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om t.ex. anställda och aktiviteter för att kunna leverera de tjänster som våra kunder efterfrågar och för att uppfylla lagkraven för personuppgiftsansvariga.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar ansvaret i databehandlingsavtalet i tillägget till samarbetsavtalet här, och hur vi behandlar personuppgifter i Snabbguiden längre ner.

Alla frågor gällande databehandlingsavtalet, den nya personuppgiftsförordningen och efterlevnaden av de nya reglerna kan ställas till bm@nordcad.dk.

Quickguide till GDPR

Behandling av personuppgifter

Typer av information och syften

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på ditt avtal med Nordcad och vilka tjänster du beställer för ditt företag.

Vid köp av licenser och support samt service samlar vi bl.a. den följande informationen:

 • Slutkund/användare/beslutstagares namn, telefonnummer, e-postadress, ansvarsområde, företagsnamn, adress och telefonnummer
 • Innehåll om företagets teknologier och produkter
 • Tekniska möjligheter i framtiden
 • Service- och supportrelaterad information

Denna information behandlas av Nordcad med syfte att vi snabbt och effektivt ska kunna kommunicera med dina anställda och för att Nordcad ska kunna uppfylla gällande krav i lagstiftningen.

Vi samlar även in information om de kontaktpersoner som vi har vårt dagliga samarbete med, i form av namn, e-post, befattning och telefonnummer. Syftet med att behandla denna information är att vi kontinuerligt kan leverera och informera dig om de tjänster du har beställt från oss.

Spridning av personuppgifter

Personuppgifterna kommer som regel endast att behandlas av Nordcad. Dessa kan dock även föras vidare till Nordcads underleverantörer. Där kan t.ex. åläggas att lämna uppgifter till en underleverantör om en slutkunds namn och adress om service eller leverans ska utföras. Dessutom kan personuppgifter lämnas vidare till offentliga myndigheter om det krävs enligt lag.

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

Nordcad använder endast ett fåtal underleverantörer i länder utanför EU/EES. När detta sker följer vi EU-kommissionens standardavtal för överföring av personuppgifter till icke-säkra länder utanför EU/EES. Grunden för överlåtelsen kan dock också ha varit något annat, t.ex. EU-U.S. Privacy Shield om information ska överföras till underleverantörer i USA.

Den rättsliga grundlagen

Den rättsliga grundlagen för att samla in och behandla personuppgifterna är dina avtal med Nordcad och tillämplig lagstiftning.

Säkerhet

Nordcad har fastställt ett antal säkerhetskrav för behandling av personuppgifter. I kraven ingår bland annat att anställda på Nordcad ska behandla personuppgifter konfidentiellt, och att IT-system ska uppfylla ett antal krav som kontinuerligt skärps i takt med den tekniska utvecklingen.

Lagringsperiod

Nordcad lagrar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ovan angivna ändamål, inklusive ändamål som anges i annan lagstiftning.

Databehandlingsavtalet

I databehandlingsavtalet beskrivs bl.a:

 • vilka typer av personuppgifter vi behandlar,
 • vilka behandlingar vi utför,
 • vad syftet med behandlingen är,
 • hur länge behandlingen är,
 • hur vi uppfyller kraven för säker databehandling, och
 • hur vi lever upp till den registrerades rättigheter.

Databehandlaravtalet kommer att vara en bilaga till våra allmänna villkor och vi utgår från en mall som tagits fram av den svenska datatilsynsenheten.

Du hittar databehandlingsavtalet nedan, och du hittar vägledning för personuppgiftsansvariga och databehandlare hos bl.a. svenska datatillsynsenheten.

Download Databehandlingsavtalet här

Användning av cookies

Vi använder cookies för att anpassa innehåll, visa innehåll från externa källor och analysera trafiken på webbplatsen. Observera att vissa innehållselement kanske inte visas korrekt om du endast har accepterat nödvändiga cookies.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. På denna webbplats använder vi både egna cookies och cookies som sätts av tredjeparter.

Användningen av cookies regleras av "Förordning om krav på information och samtycke vid lagring av eller tillgång till uppgifter i slutanvändares terminalutrustning", som kan läsas på rättsinformation.se. Lagen fastställer att vi kan lagra cookies på din enhet om de är strikt nödvändiga för att säkerställa leveransen av den tjänst du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

Nedan på denna sida kan du se din samtyckesstatus samt tidpunkten för ditt senaste givna samtycke. Du kan också när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke på denna sida.

Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross