Menu
 

Power Integritet

Power distribution i AC och DC domäner

Elektrisk / Termisk analys i DC domänen

Med Cadence® Sigrity ™ PowerDC ™, får du den ökade noggrannheten i elektrisk / termisk co-simulering, ger säkerhet så att din PDN fungerar som förväntat. Med PowerDC kan du enkelt lokalisera oavsiktliga spänningsförluster, höga strömtätheter, via-hål med för höga strömmar och termiska hotspots. Alla dessa effekter kan påverka designens kvalitet avsevärt och begränsa produktens livslängd.

  • Identifiera kritiska platser i layouten där smala ledare eller plan ger för stor strömtäthet och hitta enkelt det via-hål bland tusentals som är produktens svagaste punkt.
  • Utför detaljerade analyser av stackup-parametrar såsom koppartjocklekar och antal lager utan att riskera elektriska eller termiska problem.
  • Med arbetsflöde driven inställning kommer du snabbt i mål oavsett om du är expert eller ny användare.
  • Snabb och exakt även för komplexa konstruktioner med många- lager och spänningsdomäner

Kompletta frekvensegenskaper och optimering av PDN

Med Cadence® Sigrity ™ OptimizePI ™ får du insikt i hur PDN-frekvensegenskaperna ser ut för varje komponent, inklusive planers utformning och placering i stackup, avkopplingar, deras routing och placering, samt routing från matningsplan till komponenter. Du kan också optimera placerade avkopplingar vad det gäller pris kontra prestanda och verifiera EMI-prestanda genom att mäta impedans för specifika placeringar på layouten.

  • Undvik kostsam överarbetad konstruktion av PDN baserat på tumregler eller databladbeskrivningar
  • Optimera PDN baserat på den aktuella layouten i stället för en förenklad modell i ett kalkylblad
  • Unik möjlighet att analysera PDN komponentimpedans och EMI-resonans för plan
  • Baserat på befintlig och genom-testad hybrid EM / kretsanalysteknologi
  • Gör snabba utvärderingar av PDN prestanda baserat på lätt tillgängliga resultat
  • Enkel setup baserat på arbetsflöden och med tillgång till ett stort bibliotek av modeller från tillverkare

Behöver du vår hjälp?

Vi kan besvara dina frågor gällande våra verktyg och vår support är redo att hjälpa till.

Skriv till oss, eller alternativt ring på:

+46 8 778 44 40