Menu
 

Product Lifecycle Management

Varför välja ett PLM system?

Product Lifecycle Management

Världen förändras och elektronikindustrin är under ständig utveckling. För ett decennium sedan hade produkter längre livslängd och en komponent kunde existera i 20 år. Idag har livslängden mer än halverats. En komponent finns sällan på marknaden mer än fem år innan den blir föråldrad.

Tidigare använde elektronikingenjörer Excel för att dokumentera produkter och versioner. Nu har kraven förändrats vad gäller spårbarhet och att dela information med kollegor och leverantörer. Det behövs ett system för att hantera revisioner och dokumentation under produktens livscykel. Det är här PLM, Product Lifecycle Management, kommer in i bilden.

eBOM by Nordcad

Nordcad’s tjänster och försäljning av PLM hanteras nu helt och hållet genom eBOM by Nordcad, som har mer än 10 års erfarenhet inom PLM. Genom detta starka partnerskap kan vi erbjuda marknaden de bästa PLM- och QMS-verktygen. Teamet finns i Malmö, Sverige, och servar kunder runt om i Europa.

eBOM by Nordcad är huvuddistributör av Highstage PLM.

Highstage PLM

Highstage har hjälpt till att stötta topppresterande företag i mer än 15 år med sin innovativa inställning till PLM och QMS. Highstage har en unik position på marknaden då man erbjuder ett mycket flexibelt verktyg, som samtidigt går snabbt att implementera.

Highstage’s lösningar täcker in ert behov av produkthantering och dokumentkontroll. Nordcad har utvecklat en direkt integration till Highstage, vilket innebär att du kan stanna kvar i ditt eCAD-verktyg samtidigt som du checkar in och ut projekt och komponenter.

Behöver du vår hjälp?

Vi kan besvara dina frågor gällande våra verktyg och vår support är redo att hjälpa till.

Skriv till oss, eller alternativt ring på:

+46 8 778 44 40