Menu
 

Product Life Management

Varför välja ett PLM system?

Product Life Management

Världen är under snabb förändring, och elektronikindustrin är i snabb utveckling. För tio år sedan, kunde konstruktioner ha långa livscykler och komponenter kunde ha en livslängd på 20 år eller mer. Idag är livscykeln för en design mer än halverad, och en komponent lever sällan i mer än fem år innan den blir föråldrad och värdelös i dagens design.

Tidigare dokumenterade elektronikingenjören sina produkter, versioner etc. i ett kalkylblad, och använde sällan tid på att uppdatera detta. Idag ställs olika krav för bl.a. spårbarhet, livscykler, osv. Därför låter vi nu datorn göra arbetet genom att automatisera dessa processer. Vi har två stora samarbetspartners på PLM (Highstage och Arena), så det är möjligt att få helt rätt system för ditt företag.

Highstage PLM

Detta system utvecklades av elektronikingenjörer för elektronikföretag. Systemet har svenskt ursprung, men ägs för närvarande av ett danskt team.

Highstage är ett enkelt PLM-system, som är lätt att komma igång med utan stora omkostnader. Systemet passar för företag med upp till 50 användare, och du kan naturligtvis sätta upp användargränssnitt, profiler, osv.

Highstage har allt för produkt- och dokumenthantering. På Nordcad har vi utvecklat en komplett integration för Highstage, vilket innebär att du inte behöver lämna ditt e-CAD-verktyg när du checkar in/ut projekt och komponenter.

Behöver du vår hjälp?

Vi kan besvara dina frågor gällande våra verktyg och vår support är redo att hjälpa till.

Skriv till oss, eller alternativt ring på:

+46 8 778 44 40