Menu
 

Integrationer

Vi kopplar ihop dina IT-system

Få ut det mesta av dina CAD-verktyg

Behovet av att utbyta information mellan olika IT-system har vuxit dem senaste åren. Inköpsavdelningen har kanske information som är avgörande för konstruktören när han ska utveckla nya produkter eller uppdatera befintliga konstruktioner. Att inte kunna dela med sig information kan resultera i förlorad tid och fel i slutprodukten.

Vi på Nordcad har byggt upp en stor erfarenhet av att integrera olika IT-system, och ser till att dem enskilda systemen visar den data som bara konstruktören eller inköparen behöver.

Information till och från ERP systemet

Alla företag har ett ERP (affärs-) system (SAP, Navision, C5, AX, E-conomic och många fler). Dessa system är ryggraden för ditt företags finansiella data och fungerar oftast som företagets inköpssystem. Ett ERP system kan hantera dessa funktioner men kan sällan fungera som en databas för t.ex. CAD-komponenter.

Som konstruktör har man behov för andra typer av information än t.ex. inköparen. Därför har vi byggt ett stort antal integrationer med vår CIP-databas som knytpunkt. Detta innebär att data som finns i elektronikutvecklingsdatabasen, är exakt den data som ska användas i designfasen, och samtidigt har inköparen all information som behövs i ERP-systemet.

Enkel integration mellan PLM och CAD-system

Många företag har under de senaste åren skaffat sig PLM system (Siemens Teamcenter, Arena, Aras, Windschield). Ett PLM innebär ofta mer arbete för konstruktören, inköparen, m.fl. eftersom dokument, konstruktioner, BOM:ar, osv. måste checkas in/ut av PLM systemet. Du kan minimera detta arbete genom att skapa integrationer mellan CAD och PLM systemen.

Vi inom Nordcad koncernen är Gold Partner för XPLM, världens största när det gäller att göra dessa integrationer. I och med XPLM kan vi göra integrationer som tillåter dig att stanna kvar i CAD-verktyget, och därmed behöver du inte öppna PLM-systemet för att checka in/ut data. Detta säkerställer också att du alltid arbetar med den senaste revisionen av din konstruktion, och att du inte längre behöver Excel som revisionshanteringsprogram.

Behöver du vår hjälp?

Vi kan besvara dina frågor gällande våra verktyg och vår support är redo att hjälpa till.

Skriv till oss, eller alternativt ring på:

+46 8 778 44 40