Menu
 

Branscher

Vilka verktyg behöver du för att lösa dina arbetsuppgifter?

IoT (Internet of Things)

Under de senaste åren har Internet of Things varit ett särskilt populärt ämne bland våra kunder. Alla konsumentprodukter ska kunna helst styras från en smartphone eller andra handhållna enheter. Vi har många kunder som under de senaste åren har arbetat hårt på att utveckla utrustningar och kontrollenheter, som man kan kontrollera trådlöst.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa med till att bygga elektronik, där RF, kraft och hastighet går hand i hand. Med våra verktyg är det en mycket kort väg från idé till färdig design, och du kan komma igång med dina IoT:s med få och enkla designverktyg.

#Schemaritning #Simulering #PCBdesign

Militär

Idag samarbetar vi med flera företag i det militära, och vi känner till det nödvändiga omdömet, och vi vet att NDA är ett naturligt krav i branschen. Kraven på militärutrustning har förändrats mycket under de senaste åren, och mycket höghastighetselektronik har kommit in i produkterna. Datorkraft och kommunikation är bara några av dem delar som ofta ingår, och oftast är det tal om låga antal med dyra prototyper.

I den här branschen rekommenderar vi att du börjar med schemaritning och därefter gör mönsterkortskonstruktionen. Simulera konstruktionen i våra simuleringsverktyg för att kontrollera att timing och EMC faller samman som en enhet. Vi vet att många militära företag använder PLM-system, och här kan vi också leverera integrationer eller kompletta system. Verktygen nedan är de mest använda inom den militära industrin.

#Schemaritning #PCBdesign #Simulering #SignalIntegritet #PowerIntegritet #PLM

Medicinteknisk

Vi arbetar med många medicintekniska företag och känner till dem tuffa kraven som krävs för att få elektroniken godkänd med avseende på patientsäkerheten. Kraven på elektroniken sträcker sig från storlek och hållbarhet till säkerhet i anslutning till andra apparater. Det utgör stora krav på dokumentation, och vi kan vägleda och hjälpa dig att hitta rätt verktyg för detta.

Börja med att konstruera elektroniken i vårt schemaritningsverktyg, simulera det och gör mönsterkortskonstruktionen, för att sedan avsluta med att dokumentera allt. Läs mer om dem rekommenderade verktygen genom att klicka nedan.

#Schemaritning #Simulering #PCBdesign #Dokumentation

Industri

Elektroniken har blivit en viktig del av alla industriprodukter i dag. Pumpar, mätare, omvandlare, etc. alla ska kunna kommunicera med andra system. Mycket pengar har investerats under de senaste åren för att få tekniken att fungera tillsammans med mekaniska konstruktioner. Våra verktyg stöder integrationer av alla marknadens ledande mekaniska verktyg, och med dessa verktyg är det enkelt för dem olika konstruktionsgrupper att dela data.

När du arbetar inom industrisektorn, bör du börja konstruktionsprocessen i ett mekaniskt verktyg, och senare överföra data direkt till vårt PCB verktyg.

#M-CADintegration #Schemaritning #PCBdesign #PLM

Automotive

Under de senaste fem åren har elektronik blivit en stor del av fordonsindustrin. Många av våra användare inom fordonsindustrin har märkt att elektrifiering av bilar har blivit ett stort fokusområde. Vår mjukvaruleverantör Cadence har haft kunskap om detta i många år, och våra verktyg är idag godkända enligt de högsta fordonsindustrins normer, såsom ISO 9002.

Börja elektronikkonstruktionen med schemaritning. Simulera sedan konstruktionen med vårt PSpice simuleringsverktyg, innan du börjar med PCB layout och dokumentation.

#Schemaritning #Simulering #PCBdesign #Dokumentation

Behöver du vår hjälp?

Vi kan besvara dina frågor gällande våra verktyg och vår support är redo att hjälpa till.

Skriv till oss, eller alternativt ring på:

+46 8 778 44 40